Byggprocessen

 

Ett färdigt projekt, ett nytt badrum, tillbyggnad eller en renovering av ett hus kräver att man tänker igenom projektet innan och fastställer vad man vill ha. Ändamålet är att komma från ide till färdigt projekt.

 

Dessa steg blir sedan vad man benämner Byggprocessen. I denna process är det många olika aktörer inblandade, och bör vara för ett bra resultat. Arkitekter, konstruktörer och olika entreprenörer samt vissa myndigheter.

 

Om man skall titta närmare på dom olika stegen som ett projekt går igenom så kan det se ut så här:

 

1 Idé. Huset är för litet, man kanske behöver bygga till.. Tänk ut hur du vill ha det.

 

2 Arkitekt. Arkitekten kan hjälpa dig att förfina din ide och se vad som är praktiskt möjligt och kan göra ritningar för bygglovet. Många arkitekter har även kontakter med konstruktörer som sedan kommer att behövas för övriga ritningar etc.

 

3 Bygglov. Om projektet är bygglovspliktigt. Stadsbyggnadskontoret i din kommun kan upplysa dig om det och det är där du får handlingar att fylla i. En tillbyggnad är normalt bygglovspliktigt men renovering av ett badrum är oftast inte det.

 

4 Förfrågningsunderlag. Ett förfrågningsunderlag krävs för att du skall kunna ta in olika anbud på arbetet. Ju bättre genomarbetat detta är ju mindre ändrings och tilläggsarbeten kommer du att få under arbetets gång. Vårt råd är att du tar kontakt med en erfaren byggnadskonsult för detta. Arkitekter och konstruktörer är även ibland byggnadskonsulter.

 

5 Konstruktör. I dom flesta fall krävs konstruktionsritningar för arbetets genomförande.

 

6 Anbud. När du har kommit så här långt är det dags att ta in anbud.

 

Frågan du skall ställa dig här är hur vill du att projektet skall genomföras? Vill du själv hålla i trådarna så skall du kanske handla upp dom olika entreprenörerna , kom dock ihåg att det kan ta en hel del av din tid. Det dom flesta önskar är att en person håller i projektet från start till slut d.v.s. du anlitar en Totalentreprenör.

 

En Totalentreprenör tar hand om både projektering och produktion.

 

7 Entreprenad. Efter att du har skrivit kontrakt så skall kontrakts arbetena utföras. Under byggtiden så är det lämpligt att ha ett byggmöte en gång i veckan för att vara ajour och att ta upp ändringar, tillägg och avvikelser. Detta möte kan vara informellt och kan inskränka sig till ett telefonsamtal. Tilläggs och ändrings arbeten bör du räkna med. 10-15% är vanligt. Mängden tilläggs och ändrings arbeten kan du naturligtvis styra genom att ha ett så bra underlag som möjligt från början samt att hålla dig till det som gjordes upp vid kontraktskrivningen.

 

8 Kvalitets ansvarig. Stadsbyggnadskontoret kräver att en kvalitets ansvarig finns för dom flesta större projekt. Hans uppgift är att se till att kommunens intressen med hänvisning till säkerhet, lagar, normer etc. efterlevs. Det estetiska är inte hans sak. Det är beställarens skyldighet att anlita en kvalitets ansvarig. När du får ditt bygglov så får du veta om ditt projekt kräver kvalitets ansvarig. Obs: om ni vill att K-Ansvarig skall även vara kontrollant så bör man specifikt fråga efter detta. Det ingår nämligen inte i K-ansvarig normaluppdrag.

 

9 Besiktning. När projektet är klart så det dags att se att det är det. Detta kan vara informellt eller ske med Besiktningsman.

 

Bestämmelser

Det finns bestämmelser som styr förhållandet mellan entreprenör och beställare i form av AB04, ABS 09 och ABT06.

 

(AB = Allmänna Bestämmelser, ABS 09 = Allm. Best. Småhusentreprenader, ABT06= Allm. Best. Totalentreprenader) ABS 09 är det som gäller för privatpersoner. Det är dock viktigast att se till att man är överens om vad som skall utföras innan projektet och att det görs skriftligen. Om ovanstående steg följs så bör det inte vara några större problem.

 

Storleken på projektet varierar och på mindre projekt så gäller naturligtvis inte alla punkter. Arkitekt, bygglov, konstruktör, kvalitetsansvarig kanske utgår eller kan ske i förenklad form.

 

Vi åtar oss Totalentreprenader och kan göra allt från ritningar till färdigt projekt.

 

 

 

 

 

Copyright © Fint och Färdigt Bygg STHLM. Alla rättigheter reserverade. Produktion

Fint & Färdigt Bygg Sthlm AB  |  Granåsvägen 29  |  141 91 Huddinge  |  Tel: 070-5623418  |  Tel: 08-914693  |  ffbygg@glocalnet.net