Byggprocessen

Ett färdigt projekt, ett nytt badrum, tillbyggnad eller en renovering av ett hus kräver att man tänker igenom projektet innan och fastställer vad man vill ha. Ändamålet är att komma från ide till färdigt projekt.

Dessa steg blir sedan vad man benämner Byggprocessen. I denna process är det många olika aktörer inblandade, och bör vara för ett bra resultat! Arkitekter, konstruktörer och olika entreprenörer samt vissa myndigheter.

Om man skall titta närmare på dom olika stegen som ett projekt går igenom så kan det se ut så här:

Storleken på projektet varierar och på mindre projekt så gäller naturligtvis inte alla punkter. Arkitekt, bygglov, konstruktör, kvalitetsansvarig kanske utgår eller kan ske i förenklad form.

Vi åtar oss Totalentreprenader och kan göra allt från ritningar till färdigt projekt.